• Welcome to Support Forum: Get Support for Patch My PC Products and Services.
 

Net Framework error after launch PmPC (Dutch)

Started by Francar, August 28, 2021, 06:10:27 PM

Previous topic - Next topic

Francar

Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.

************** Tekst van uitzondering **************
System.ArgumentException: De bestandsindeling is niet geldig.
   bij System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(Stream data, Int32 flags)
   bij System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(String str, Int32 flags)
   bij System.Windows.Forms.RichTextBox.set_Rtf(String value)
   bij System.Windows.Forms.RichTextBox.OnHandleCreated(EventArgs e)
   bij System.Windows.Forms.Control.WmCreate(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.RichTextBox.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Geladen assembly's **************
mscorlib
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4400.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
PatchMyPC
    Assembly-versie: 4.2.0.4
    Win32-versie: 4.2.0.4
    CodeBase: file:///E:/HP%20Programmas/PC%20Enhancements/Software%20Updater/Patch%20My%20PC%20Updater/PatchMyPC.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Assembly-versie: 10.0.0.0
    Win32-versie: 14.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4360.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4400.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Management
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
Microsoft.Win32.TaskScheduler
    Assembly-versie: 2.5.28.0
    Win32-versie: 2.5.28.0
    CodeBase: file:///E:/HP%20Programmas/PC%20Enhancements/Software%20Updater/Patch%20My%20PC%20Updater/Microsoft.Win32.TaskScheduler.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.

Bijvoorbeeld:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.